Stichting Mevrouw Tamara

Visie/Vision

Stichting Mevrouw Tamara realiseert verschillende soorten projecten waarin kunstenaars uit allerlei disciplines en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. Verhalen worden opgehaald bij mensen zelf en samen met hen omgezet in liedteksten, waarbij maatschappelijke instanties meewerken om deze mensen te kunnen benaderen. Beeldend kunstenaars, componisten, muzikanten, tekstschrijvers en theatermakers worden bijeengebracht om albums te maken, live shows uit te voeren en evenementen te realiseren. Hier wordt een podium geboden aan verhalen die normaliter niet gehoord worden, waarbij het publiek wordt geprikkeld om zich te verplaatsen in de gevoelens van een ander. Stichting Mevrouw Tamara poogt mensen hiermee dichter bij elkaar te brengen, meer begrip voor elkaar te creëren en eenzaamheid te verminderen.

_

The Mevrouw Tamara Foundation initializes projects in which artists from different disciplines and social societal organisations meet each other. Stories are collected in a personal way and then are turned into new music. Composers, visual artists, musicians, writers and theatre producers are brought together to record albums, play live shows and organise cultural events. The audience is stimulated to empathise by hearing stories of people they otherwise wouldn’t know of. The Mevrouw Tamara Foundation wants to bring people closer together in this way, to create more understanding for each other and make people feel less lonely.

Doel

Stichting Mevrouw Tamara heeft ten doel: het bevorderen van het uitoefenen van muziek en tekst die luisteraars tot nieuwe gedachten, ideeën en inzichten brengt en dichter tot elkaar laat komen; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het uitvoeren van optredens en theatervoorstellingen in binnen- en buitenland, het geven van workshops, alsmede het organiseren van evenementen.

Missie

Stichting Mevrouw Tamara komt voort uit de muziek van Mevrouw Tamara, met een sociaal maatschappelijk doel om mensen bij elkaar te brengen door middel van muziek. De stichting initieert projecten waar aandacht wordt besteed aan onder andere minderheden in de samenleving, om hen de gelegenheid te geven hun verhaal te vertellen aan een breed publiek. Door hun verhalen om te zetten in teksten en muziek en deze ten gehore te brengen, wordt de luisteraar geprikkeld om na te denken en open te staan voor het onbekende. Hiermee wordt getracht begrip en aandacht voor minderheden te vergroten en eenzaamheid te verminderen. De stichting bereikt nieuw publiek met het uitbrengen van muziek en het organiseren van evenementen, optredens en theatervoorstellingen in binnen- en buitenland.

Projecten

Stichting Mevrouw Tamara werkt gedurende 2021 aan het project ‘In jullie hoofd’: Tijdens ‘In jullie hoofd’ wordt bestaande muziek, nieuwe muziek en netwerk van Mevrouw Tamara ingezet om aandacht te vragen voor psychisch kwetsbare mensen. Tamara van Esch legt contact met psychisch kwetsbare mensen, verzamelt hun verhalen en zet deze samen met hen en Utrechtse makers om in een album dat wordt verspreid door middel van optredens, zodat hun persoonlijke verhalen op bijzondere wijze door zoveel mogelijk mensen worden gehoord. Hiermee worden mensen met elkaar in verbinding gebracht uit verschillende hoeken met als doel om begrip voor elkaar te vermeerderen en eenzaamheid te verminderen. ‘In jullie hoofd’ is ontstaan uit het in 2019 uitgebrachte album ‘In je hoofd’, als verder onderzoek naar wat zich in ieders hoofd afspeelt en hoe we elkaar kunnen helpen wanneer we daar behoefte aan hebben.

In april 2020 stond een tour in Japan geboekt, om mensen uit Japan en Nederland bij elkaar te brengen door middel van de muziek van Mevrouw Tamara. Tijdens deze tour zouden de concertavonden gespeeld worden samen met twee Japanse singer-songwriters. De tour stond in het teken van de bloei van de sakura, de bloesem in Japan, met voor elk van de vijf bloemblaadjes een optreden. De optredens trokken van zuid naar noord om de bloei van de sakura te volgen: Saga, Hiroshima, Osaka, Nagoya, Tokyo. Voor deze tour is een tour subsidie aangevraagd, alleen door covid-19 is deze tour gecanceld en zal verplaatst worden.

Tineke Hussaarts

Tineke Hussaarts

Voorzitter

In 2014 studeerde Tineke Hussaarts (1991) Cum Laude af aan de ArtEZ Popacademie in Enschede, sindsdien werkt ze als beroepsmuzikant en docent. Tineke is singer-songwriter bij haar band Tenfold, verantwoordelijk voor het dagprogramma van het Booster showcasefestival, projectleider van het online Feedback Café, personal coach bij Popsport en zangdocente bij The Amsterdam Vocal Company.

Liza Neto Gomes de Almeida

Liza Neto Gomes de Almeida

Secretaris

Liza (1993) volgde een bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de UvA en een master Youth, Education and Society aan de UU. Liza ondersteunde bij de fondsenwerving en redactie van de FavelaGames (2016): de 'Olympische Spelen' in de favela's van Rio de Janeiro. Ze werkte ze o.a. als projectleider voor Het Witte Bos, een stichting die transmediale projecten initieert op het snijvlak van journalistiek, kunst en maatschappij. Hier was ze verantwoordelijk voor het FAS-project, een multimediaal project over kinderen die geboren worden met alcoholschade. Ze verzorgde o.a. de fondsenwerving, organisatie van exposities en colleges, en montage en regie van korte documentaires. Liza werkt momenteel als gedragswetenschapper op een basisschool, waar ze zich inzet voor een inclusieve leeromgeving en natuurlijk leren.

Marcel Kamphuis

Marcel Kamphuis

Penningmeester

In 2010 schreef Marcel Kamphuis (1985) zich in bij de Kamer van Koophandel om voor zichzelf te beginnen. Hij begon als muziekjournalist voor kranten en tijdschriften en marketeer voor diverse festivals, maar het resulteerde al snel in zelf concerten en evenementen willen organiseren. Met het oprichten van een eigen stichting in 2016 werden er professionele stappen gezet. Het concept groeide uit naar 10 verschillende steden met pop-up concerten en kunstexposities. Dit altijd met oog voor nieuw talent en de verschillende behoeftes in diverse steden en wijken.